א. חפץ מס' 1 במעקבים
 
 
 
 
 
 
 

מהי בדיקת חשבונות מוגבלים?

 
בשנת 1981 נחקק בישראל חוק מיוחד שמטרתו לסייע בחיזוק האמינות של השימוש בהמחאות הנקרא "חוק צ'קים ללא כיסוי". החוק נועד להרתיע בעלי חשבונות מפני פיזור צ'קים ללא כיסוי ולתרום לשיפור ניכר במוסר התשלומים על ידי הטלת סנקציות מסוגים שונים על אלה הרושמים צ'קים ללא כיסוי.
לפי סעיף 2 לחוק, אם במשך שנה אחת סורבו עשרה צ'קים לכל הפחות שנמשכו מחשבון מסוים, החשבון ובעליו יהיו מוגבלים. מהרגע שבו החשבון מוגדר כמוגבל, הוא למעשה נמצא במצב מושתק במשך שנה אחת. במהלך התקופה שבה בעל החשבון מוגדר כמוגבל, לא יורשה לו לפתוח חשבון בנק חדש שניתן יהיה לפדות דרכו צ'קים ומעבר לכך – הבנק שבו התנהל החשבון שמוגדר כמוגבל לא יכבד צ'קים שנמשכו מהחשבון, גם במקרים שבהם מדובר בצ'ק דחוי שניתן עוד לפני שהחשבון הוגדר כמוגבל.
במאמר זה נפרט אודות הצורך בביצוע בדיקת חשבונות מוגבלים על ידי חוקר פרטי.

בדיקת חשבונות מוגבלים באמצעות חקירות פרטיות

מדוע יש צורך לבדוק חשבונות מוגבלים על ידי חוקר פרטי?

במשך לא מעט שנים, הקפיד בנק ישראל לפרסם את שמות בעלי החשבונות שהוגדרו כמוגבלים ואת מספרי החשבונות המוגבלים והביא אותם בצורה חופשית לידיעת הציבור. עם זאת, בשלב מסוים החלה להתבהר התמונה שלפיה הפרסום עשוי להוביל ליצירה של מאגרי מידע שמטרתם שונה ממטרת הפרסום המקורית של הנתונים. לכן, כיום כבר לא מדובר במידע הנגיש לכל, אלא במידע הנגיש רק תחת תנאים מסוימים.
הכוונה היא לכך שניתן לבדוק באופן פרטני האם חשבון בנק מסוים מוגדר כמוגבל, אך היום קל מתמיד להסתיר נתונים מעיני שותפים או לקוחות. כך, לדוגמה, אדם שפיזר בעבר צ'קים ללא כיסוי והוגדר כמוגבל, יכול להתחזות לאיש עסקים לגיטימי מבלי לחשוף את העובדה שהוגדר בעבר כמוגבל. בדיוק כאן נכנסת האפשרות לבצע בדיקת חשבונות מוגבלים על ידי חוקר פרטי.
כך ורק כך תוכלו להיות בטוחים שהעבר הפיננסי של האדם שעמו אתם מנהלים קשר עסקי אכן נקי ושהוא לא מסתיר מכם עבר המתאפיין בחוסר אמינות.

בדיקת חשבונות מוגבלים זו עבודה למומחים

כאשר מבצעים בדיקה של חשבונות מוגבלים מטבע הדברים אין שום רצון לחשוף את עצם קיום הבדיקה ולכן יש לשמור על דיסקרטיות מוחלטת. זוהי הסיבה שבגינה מומלץ תמיד לשכור אנשי צוות מקצועיים המתמחים בביצוע חקירות פרטיות בדגש על חקירות עסקיות. לקבלת פרטים נוספים על בדיקת חשבונות מוגבלים אתם מוזמנים ליצור קשר עם אנשי המקצוע המומחים של חברת א. חפץ חקירות & מעקבים בטלפון מספר 050-9200299.