א. חפץ מס' 1 במעקבים
 
 
 
 
 
 

הליך קבלת רישיון בלש פרטי

אדם שמעוניין להפעיל משרד חקירות פרטיות, חייב לעבור הליך מסוים על פי החוק כדי לקבל רישיון לעשות כן. התנאים לקבלת הרישיון קבועים בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב, והתקנות הנגזרות ממנו.

אדם שיעסוק בתחום החקירות הפרטיות ללא רישיון מטעם הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה – יועמד לדין.

 

מי יכול לקבל רישיון להפעלת משרד חקירות פרטיות?

אך ורק אדם שעומד בכל אחד ואחד מהתנאים הבאים:

  • אזרח ישראל ותושב ישראל או אדם שיש ברשותו רישיון לישיבת קבע במדינה על פי חוק.
  • מלאו לו 18 (בגיר).
  • סיים 12 שנות לימוד או שהינו בעל השכלה בעלת ערך שווה על פי ועדת הרישוי.
  • במהלך שש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה התנסה בביצוע חקירות פרטיות במשרד לחקירות פרטיות / קיבל פטור מוועדת הרישוי בזכות ביצוע חקירות קודמות במגזר הציבורי.
  • עבר בהצלחה את הבחינות בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים.
  • ועדת הרישוי קבעה שאין מניעה שאותו אדם ישמש כחוקר פרטי בגלל עבר לא נקי, עלול לסכן את ביטחון הציבור או מכל סיבה אחרת.

הגשת הבקשה לשמש כבעל משרד לחקירות פרטיות

  • על המבקש למלא טופס בקשה שניתן למצוא הדף הטפסים באתר של משרד המשפטים ולצרף את הנספחים הנדרשים.

  • את הטופס יגיש המבקש למחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה או ישלח אותו בדואר.
 
הטיפול בבקשה כולל בדיקות גיליון רישום פלילי במשטרת ישראל, פרסום הבקשה ברשת האינטרנט ובשני עיתונים על מנת לוודא שאין התנגדויות וכן מספר בדיקות נוספות.

הטיפול בבקשה יכול לקחת זמן, ובינתיים כמובן שאסור למבקש להפעיל משרד חקירות פרטיות.
אם הבקשה אושרה – יוכל המבקש לפתוח משרד ולבצע חקירות פרטיות בעצמו ו/או בסיועם של חוקרים פרטיים נוספים.
 
קבלת רשיון בלש פרטי
 
חשוב לזכור, כי רק מי שעבר בהצלחה את הבחינות בדיני ישראל ואתיקה מקצועית ואשר שימש לפחות 3 שנים כחוקר פרטי במשרד חקירות פרטיות או שקיבל פטור מלפחות 3 שנים של תקופת ההתאמנות – יכול להגיש את הבקשה. לעסוק במקצוע אפשר יהיה רק לאחר 6 שנים של ניסיון, או אם ניתן פטור מהן.

אין לפתוח משרד חקירות פרטיות ללא קבלת רישיון מוועדת הרישוי.
 
משרד החקירות א. חפץ מעקבים פועל ברישיון ועדת הרישוי של משרד המשפטים ומעסיק רק חוקרים פרטיים מוסמכים ומנוסים.

לקבלת מידע נוסף חייגו עכשיו 9443000 - 03 ונשמח לעמוד לשירותכם.