מהי האתיקה של חקירות פרטיות?

חוקר פרטי עוסק בתחום רגיש שיש בו מורכבות של ממש. על מנת לבצע חקירות פרטיות בצורה הראויה והמתבקשת, וכדי לענות על הצורך של הלקוח שהזמין את שירותיו של החוקר, יהיה על החוקר הפרטי לנהל את מכלול הפעולות שלו לפי הקוד האתי הרלוונטי למקצוע זה. הקוד האתי כולל מערכת של עקרונות המנחים את התנהלותו של איש המקצוע. כאשר איש המקצוע מתנהל כך הוא מחזק את האמון של הפרט ושל הציבור כולו במקצוע ובייעודו.

עקרונות האתיקה בתחום החקירות הפרטיות

האתיקה של חקירות פרטיות
האתיקה של חקירות פרטיות

החוקר הפרטי יהיה נאמן לקוד האתי על כל המשתמע מכך. הוא ישאף לממש את הקוד האתי ולדבוק בו במהלך ביצוע המשימות למען לקוחותיו. כמו כן הוא ינקוט באמצעים הולמים במטרה להבטיח כי כל מי שעובד מטעמו יהיה מודע לקוד האתי ויפעל על פיו. יש לציין כי הוראות הקוד האתי מוסיפות חובות ואחריות לכללים ולדינים שמובאים בתקנות החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה, ולא גורעות מהם כלל.

הייעוד של מקצוע זה הוא לספק שירות של בירור עובדות ואיסוף מידע למי שיש לו אינטרס לגיטימי לקבל מידע שלא נמצא בידיו באופן שגרתי. עבור מטרה זו פונה האדם אל חוקר פרטי ומבקש להשיג באמצעות הידע והיכולות המקצועיות של החוקר הפרטי את המידע הנחוץ לו. השירות של החוקר הפרטי הוא שירות שיש בו חשיבות חברתית והוא נועד לספק צורך אלמנטרי לפרט בעת שהוא ניצב מול צורך לקבל מידע נחוץ לחייו.

היות שכך יפעל החוקר הפרטי בשם האמת, היושר והצדק. הוא יחתור למנוע עוולות ולקדם את כבודו של הפרט ומימוש זכויותיו. בכך הוא מגיש סיוע בעל ערך רב לפרט ולא רק לו – המשמעות של הסיוע היא תועלת לציבור כולו ואף למערכת המשפט. החוקר הפרטי הוא איש מקצוע בתחום שהוא שליחות והוא מחויב למקצוע. החוקר מחויב לחקר האמת בשירות הלקוח ששכר את שירותיו עבור חקירות פרטיות, הוא מחויב להתנהלות הוגנת, אמינה וישרה. הוא יפעל תוך שמירה על כבודו של כל פרט, לפעילות ניטרלית ובלתי אינטרסנטית בביצוע התפקיד שלו. וזאת בצורה מקצועית ומיומנת בהתאם ליכולותיו.

מחויבות ללקוח

כאשר לקוח פונה לקבל שירות של חקירות פרטיות יהיה החוקר הפרטי מחויב לספק ללקוח את השירות הראוי לפי צרכיו. מכיוון שכך עליו להיות נאמן ללקוח ולפעול לפי האינטרסים הנוכחיים שלו. רק כך הוא ינהל חקירות פרטיות בהתאם לדרישה ויספק ללקוח את המידע הנחוץ לו.