שיטות וטכניקות של חוקרים פרטיים

ישנן בחיים תקופות מעטות של וודאות מוחלטות, והן ראויות להערכה. עם זאת, מזדמנים לנו מקרים רבים של חוסר וודאות ברמות שונות. חלק מהמקרים נפתרים מיד או אחרי זמן קצר וחלקם עשויים להתברר בשיחה או במחקר עצמי. מקרים אחרים, רציניים או עמומים יותר, מצריכים לעיתים עזרה מן החוץ, כמו שכירת שירותיו של חוקר פרטי. טווח הנושאים בהם נוכל להיעזר בחוקר הוא רחב ומגוון, ונע מעניינים אישיים כמו כמו ווידוא נאמנות בני זוג ועד לקיום חקירות כלכליות אודות שותף או חברה מתחרה.

יתרונו של חוקר פרטי הוא בניסיון הרב שהם נסמכים עליו ובמיומנויות מחקר המנגישות להם מידע שהיה נותר חסוי בפנינו. כפי שנראה בהמשך, מדובר במיומנויות שונות הנבחרות לפי אופי המחקר הרלוונטי.

 

שיטות מחקר מקובלות:

שירותיו של חוקר פרטימעקבים: מדובר בהתחקות אחרי צעדיו של אדם, בצורה שתפיק את המידע המבוקש תוך איזון עם הצורך בדיסקרטיות של המשימה והיטמעות ברקע. במקרים בהם קיים חשד להתנהגות לא הגונה, החל ממעילה ועד לבגידות, אין תחליף לקבלת אישוש המגובה בהוכחות.

ציתותים: הציתות הוא מכליו המוכרים של החוקר הפרטי. מאידך, קיימים סייגים משפטיים רבים לשימוש בו. ללא אישור סמכויות מתאימות, הקלטת שיחה בין שני גורמים שהמקליט אינו ביניהם היא אסורה. החוקר הפרטי המיומן ידע להשיג את מבוקשו במסגרת החוק, בין היתר דרך הקלטת שיחות בהן הוא צד בשיחה.

איסוף מידע ברשת: לחוקרים פרטיים המתמחים בנושא החיפוש האינטרנטי קיימת גישה למאגרי מידע שאינם פתוחים בפני הקהל הרחב ויכולים ללמד רבות על מושא המחקר.
חקירה פרונטלית: מדובר בשיטה שונה מעט מהאחרות שכן היא מתבצעת בידיעתו של מושא המחקר.
לעיתים היא משלבת בדיקה פוליגרפית המותנית באישורו של הנבדק.

שיטות מחקר מקובלות:

כאשר הבנו כי נזדקק לשירותיו של חוקר פרטי, מוטב יהיה אם נשקיע מאמץ בברירת משרד חקירות מומלץ. משרד שכזה מכיר את היבטים החוקיים של כל שיטת חקירה ויודע לפעול כך שישאר בצידו הנכון של החוק. משרד כזה יקפיד על דיווח שוטף למזמין החקירה ויוודא חתירה לקבלה של תוצאות אופטימליות.